Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 84962Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Gulpen-Wittem 2021 e.v.

OVERIGE BESLUITEN

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Verordeningen

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Gulpen-Wittem 2021 e.v.

Deze beslistermijn betreft de wettelijke termijn waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de bekendmaking in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl

Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2021 en officieel bekendgemaakt op 8 maart 2021.

Ter inzage

RECHTSMIDDELEN

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.