Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 84959Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - beleidsplan Armoede 2021-2025 gemeente Gulpen-Wittem

OVERIGE BESLUITEN

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Verordeningen

Beleidsplan Armoede 2021-2025 gemeente Gulpen-Wittem.

Met dit plan geven we richting aan ons armoedebeleid voor de komende vier jaar.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de bekendmaking in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl

Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2021 en officieel bekendgemaakt op 9 maart 2021.

Ter inzage

RECHTSMIDDELEN

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.