Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 8334Beschikkingen | aanvraagOntwerpbesluit omgevingsvergunning Europaboulevard 10 1083 AD Amsterdam

Europaboulevard 10 1083 AD Amsterdam: voor het brandveilig gebruik van de logiesfunctie met nevenfuncties gelegen in het gebouw voor maximaal 3262 personen, verzonden op 7 januari 2021.

Dossiernummer Z2020-Z003753 / OLO-nummer 2747529.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit dan kunt u, gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Stuur uw zienswijze naar:

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

Of per mail naar stadsloket.zuid.vergunningen.dvl@amsterdam.nl

Vermeld in uw zienswijze altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening;

- het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient, datum en kenmerk van het ontwerpbesluit;

- Indien mogelijk een afschrift van het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient;

- Waarom u een zienswijze indient;

- Dient iemand anders namens u een zienswijze in, stuur dan een machtiging mee.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het stadsdeel. Dit kan op maandag t/m vrijdag zie contactgegevens.