Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 83229Beschikkingen | aanvraagGemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Spetsesweide 3, Mechelen

MILIEU

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst/

datum bekendmaking

Rechtsmiddel

en termijn

Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit

 

 

 

Spetsesweide 3, 6281 BV Mechelen

Vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud

17 februari 2021

Kennisgeving

RECHTSMIDDELEN

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.