Aanvraag omgevingsvergunning Wielingenstraat 30L 1078KL Amsterdam

Wielingenstraat 30L, 1078KL: voor het veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot drie onzelfstandige woonruimten, ingekomen 16 februari 2021. Dossiernummer Z2021-Z001056 / OLO-nummer 5831245.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven