Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 is vastgesteld. Daarbij is ook vastgesteld dat deze partiële herziening niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en hoeft er daarom geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Wijziging

In Alphen aan den Rijn heeft bij de vaststelling een wijziging plaatsgevonden ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020. De wijziging gaat over de tabel onder 3.1 - Op weg naar een Sterke Greenport (geen weg door Natuurnetwerk Nederland nabij het Spookverlaat en het realiseren van een tweede oeververbinding voor Boskoop).

Inzage

De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (door het invoeren van een adres en huisnummer) of in geavanceerd zoeken een van de volgende identificatienummers in te voeren: NL.IMRO.0627.isvgpboskoop-0501, NL.IMRO.0484.SVgpboskoopher2020-VA01, of NL.IMRO.1901.SVGreenportherz1-SV80.

De partiële herziening ligt vanaf 18 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk. Vanwege de coronamaatregelen raden wij u aan om de partiële herziening digitaal in te zien. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u deze op afspraak op één van de genoemde gemeentehuizen inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van één van de volgende telefoonnummers:

  • -

    Gemeente Alphen aan den Rijn: 14 0172

  • -

    Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: 0172 – 52 25 22

De partiële herziening is in de gemeente Waddinxveen vanwege de coronamaatregelen alleen digitaal in te zien. Bent u daartoe niet in staat, neem dan telefonisch contact op met Gemeente Waddinxveen, via telefoonnummer 14 0182. Samen met u zoeken we dan naar een passende oplossing.

Rechtsbescherming

Een structuurvisie is geen juridisch bindend document. Tegen de besluiten tot vaststelling van een structuurvisie kunt u daarom, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar maken of beroep instellen.

Naar boven