Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 80172Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval, Kampweg 28a en 30, 5472 LJ Loosbroek

Gebr. Dijkhoff B.V.heeft een melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 500 ton steenachtige materialen op het adres Kampweg 28a en 30, 5472 LJ Loosbroek. De verwachte startdatum 12 april 2021en geldt in voor maximaal 1 werkdag. Bronsterkte mobiele breker is 114 dB(A).

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.