Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 79899Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning voor het toevoegen van een woning gelegen tussen de nummers 15 en 15b aan de Heerstraat te Reuver

Ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat op 11 maart 2021 een omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het toevoegen van een woning gelegen tussen de nummers 15 en 15b aan de Heerstraat te Reuver. De vergunning heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie L, nr. 184.

De omgevingsvergunning en behorende stukken zijn te raadplegen via https://www.beesel.nl en via https://www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.OVHeerstraatL184-VG01

Met ingang van donderdag 17 maart 2021 ligt de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Beesel bij de klantenbalie.

Naar aanleiding van de ontwerp-vergunning zijn geen zienswijzen ontvangen. Tijdens de inzagetermijn kan daarom beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om zienswijzen in te dienen.

Beesel, 16 maart 2021