Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2021, 7923Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning / Wijngaard 16 – 18, 6017 AG te Thorn / Maasgouw / ingekomen 6 januari 2021 / het plaatsen van een steiger ten behoeve van een gevelrenovatie

Attentie

Indien er bij bovenstaande ontvangen aangevraagde vergunningen plannen staan waar u eventueel bezwaar tegen heeft, willen wij u er op wijzen dat het maken van bezwaar in dit stadium nog niet mogelijk is. U kunt pas een bezwaar indienen nadat het college een besluit heeft genomen over de aanvragen. Elk besluit wordt op www.officielebekendmakingen.nl in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Voor nadere informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met het vergunningenloket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 0475-852500, of via info@gemeentemaasgouw.nl