Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 75815Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Kapelanieplein 30, 32 en 34, 5374 BX Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een verleende onherroepelijke vergunning (HZ-2020-0059) voor het bouwen van een torengebouw (met een winkel en twee appartementen) (de wijziging betreft een extra lift, andere woningindeling i.c.m. het wijzigen van twee raampartijen) (aanvraag ontvangen op 1 maart 2021)

Puttelaar 41, 5411 AA Zeeland; het vervangen en verhogen van het dak en het vervangen van de gevel van de woning (aanvraag ontvangen op 2 maart 2021)

Runstraat 8, 5374 AC Schaijk; het splitsen van een winkelruimte en het uitbreiden van een magazijn (aanvraag ontvangen op 3 maart 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

’t Erf 38, 5374 AS Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 1 maart 2021)

Hoge weg 21, 5375 BB Reek; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 2 maart 2021)

Walepoort 1 t/m 19 oneven, 5374 CK Schaijk en Walepoort 2 t/m 18 even, 5374 CL Schaijk; het slopen en het verwijderen van (asbesthoudende) materialen uit woningen in verband met renovatiewerkzaamheden (melding ontvangen op 3 maart 2021)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik):

Zevenhuis 32, 5411 RN Zeeland; het melden in het kader van het brandveilig gebruik van een manege (melding ontvangen op 4 maart 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk; het herbouwen van zorgcentrum Nieuwe Hoeven (vergunning verzonden op 5 maart 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van een verzoek om omgevingsvergunning:

Molenstraat 1b, 5374 KA Reek; het bouwen van een schuurtje met een plaatsingsperiode van 10 jaren. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd met 6 weken. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 5 maart 2021.

Huisnummerbesluit:

Intrekking nummeraanduiding:

Landweer 2a, 5411 LV Zeeland; t.b.v. nieuwbouw bedrijfshal met opslaghal, kantoor en bijeenkomstruimtes.

Vaststelling nummeraanduiding:

Landweer 2a, 5411 LV Zeeland; t.b.v. nieuwbouw bedrijfspand met industriefunctie t.b.v. Van Tienen Drankautomaten B.V.

Landweer 2b, 5411 LV Zeeland; t.b.v. nieuwbouw bedrijfspand met kantoorfunctie t.b.v. Van Tienen Drankautomaten B.V.

Dit besluit tot intrekking van de nummeraanduiding en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden op 5 maart 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning, verlenging van de afhandelingstermijn en tegen het besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen (huisnummerbesluit) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.