Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 7500Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in voorgevel - Deken Goossenslaan 9, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het plaatsen van een dakkapel in voorgevel (zaaknr.: Z/21/270963)

Locatie: Deken Goossenslaan 9, 5361 KA Grave

Datum ontvangen: 7 januari 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277