Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 73910Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval - Dopheiweg 1, 5473 VN Heeswijk-Dinther

Gebr. Dijkhoff B.V. heeft een melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 1.800 ton steenachtige materialen op het adres Dopheiweg 1, 5473 VN Heeswijk-Dinther. De melding is geldig vanaf 24 februari 2021 tot uiterlijk 31 maart 2021 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 4 werkdagen. De verwachte startdatum 17 maart 2021. Bronsterkte mobiele breker is 114 dB(A). Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.