Aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 81-3 1078GX Amsterdam

Europaplein 81-3, 1078GX: voor het veranderen van de bergingen op de vierde verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot één zelfstandige woning, ingekomen 9 februari 2021. Dossiernummer Z2021-Z000886 / OLO-nummer 5813673.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven