Aanvraag omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 73 1077XL Amsterdam

Willem Pijperstraat 73, 1077XL Amsterdam: voor het realiseren van een extra woonlaag op de eerste etage van een woning, ingekomen 11 januari 2021. Dossiernummer Z2021-Z000162, OLO-nummer 5732347.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven