Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 71140Overige overheidsinformatieGemeente Beesel - Nevenfuncties leden college en gemeentesecretaris, peildatum 01.04.2021

Het college van B&W heeft op 2 maart 2021 de lijst van nevenfuncties, met als peildatum 01.04.2021, voor leden college en gemeentesecretaris vastgesteld.