Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 70445Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Menzel 63 Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Menzel 63 te Nistelrode’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan betreft het omschakelen van agrarisch bedrijf naar wonen aan Menzel 63 in Nistelrode.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 11 maart 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPMenzel63-OW01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge ziens- wijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 10 maart 2021