Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 6914Beschikkingen | afhandelingVerleende standplaatsvergunning voor het verkopen van vis- en visproducten – Noordplein te Roelofarendsveen - GV 35641

Verzenddatum: 6 januari 20201

Datum: de zaterdagen in 2021

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaar- schrift moet meegezonden worden.