Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 6879Beschikkingen | aanvraagAanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Veenderdijk 7 te Rijpwetering

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem bekend dat zij op 29 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets heeft ontvangen voor de locatie Veenderdijk 7 te Rijpwetering.

De aanvraag betreft het wijzigen van het stalsysteem van de vleesvarkens.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-027179.