Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 67893Beschikkingen | afhandelingKennisgeving tijdelijke verkeersmaatregelen - gehele afsluiting van de Meerbrug Noordveenweg te Nieuwe Wetering op 18 maart 2021 van 8.00 t/m 17.00 uur- GV 40517

Verzenddatum:3 maart 2021

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspra-ken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien en inhoudelijke vragen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaar-schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluitniet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek totschorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaar-schrift moet meegezonden worden.