Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2021, 65968Overige besluiten van algemene strekkingVerkeersbesluit (kenmerk: 713462) Prins Bernardlaan Voorburg, tussen huisnummers 341 en 363 uitbreiden blauwe zone