Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 65816Beschikkingen | aanvraagYumiFresh B.V., Hogelandplein 1 C, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam bekend dat zij een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt.

Het verzoek heeft betrekking op het lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen zonder een vetafscheider en slibvangput. Ontvangstdatum verzoek: 17 februari 2021 Aanvrager: YumiFresh B.V. Zaaknummer: 10130630

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt het verzoek en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op het verzoek. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.