Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 11 1077XA Amsterdam

Prinses Marijkestraat 11, 1077XA: voor het realiseren van een dakopbouw in samenhang met Prinses Marijkestraat 9 met behoud van bestemming daarvan tot één woning, verzonden 1 maart 2021, Dossiernummer Z2020-Z055887 / OLO-nummer 5632239.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.

Naar boven