Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2021, 65080Overige overheidsinformatieBesluitenlijst van B&W van 25 februari

 

Beantwoorden raadsvragen aanpassingen Lichttorenhoofd

Tuincentrum Life & Garden

Openbare verlichting Etten-Leur

Zorgsysteem Elektronische Bedrijfsvoering NEN 3140

Ondersteuningsmaatregelen Etten-Leur

Gemeentebreed vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Toezichtsoordeel huisvesting statushouders

Indienen aanvraag ten behoeve van lokaal ( gezondheids )preventieakkoord

Brief gemeenteraad – Gehandicaptenparkeerkaart

Beantwoording vragen fractie VVD en GroenLinks over het plakken van verkiezingsposters

Beleidsregels verkiezingspropaganda

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.