Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 6486Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Meerser Eindstraat ong 6171 PS Stein (O2020-235\0971163781)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-235\0971163781, ingekomen op 30 december 2020 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Meerser Eindstraat ong 6171 PS Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit \ Uitweg

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.