Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 64730Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Magallanesstraat 25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Magallanesstraat 25, 3199LP, aanleggen van een inrit (voorerf) om de TLC (Transport Control Center) locatie op MV1 te ontsluiten. Afmeting inrit: 25,02 m x 7,55 m, oppervlakte totaal circa 189 m2 (aanvraagdatum 25-02-2021, dossiernummer OMV.21.02.00612).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.