Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 61464Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlening ligplaatsvergunning - aanleggen met MS de Nassau - Loswal, Grave

Ligplaatsvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond van artikelen 5:25 en 5:26 alsmede van artikel 5:27 van de A.P.V. door de gemeente Grave een ligplaatsvergunning is verleend.

Voor : aanleggen met MS de Nassau

Locatie : Loswal te Grave (5361 GB)

Datum : diverse data 2021

Datum verzending : 24 februari 2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.