Vaststelling Handboek Dienstverlening

 

Op 9 februari 2021 hebben het college van B&W van de gemeente Veere en de burgemeester van de gemeente Veere het Handboek Dienstverlening Taakveld Burgerzaken versie februari 2021, geactualiseerd vastgesteld. Dit handboek bevat het beleid, voorschriften, maatregelen en procedures rondom de bijhouding en de beveiliging van de BRP en het uitgifteproces van reisdocumenten en rijbewijzen.

Dit handboek wordt alleen intern openbaar gemaakt en ligt niet ter inzage vanwege de daarin opgenomen bedrijfsvertrouwelijke, tactische informatie.

 

Burgemeester en wethouders van Veere.

 

Domburg, 25 februari 2021

Naar boven