Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 58856Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag apv vergunning Centrum Oldenzaal

Op 16 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen met kenmerk 5610-2021 voor een evenementenvergunning voor de wielerronde van Oldenzaal op 27 juni 2021 in de binnenstad.

Belanghebbenden kunnen tot en met twee weken na de publicatiedatum een zienswijze over de aangevraagde vergunningen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal of via info@oldenzaal.nl

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.