Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2021, 57800Overige besluiten van algemene strekkingBesluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en diens plaatsvervanger

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Veendam;

 

besluit:

 

1) Het besluit tot aanwijzing van [@@@] als heffings- en invorderingsambtenaar van 20 februari 2018 in te trekken.

 

2) Het besluit tot aanwijzing van [@@@] als plaatsvervangend heffings- en invorderingsambtenaar van 20 februari 2018 in te trekken.

 

3) Om de persoon met de functietitel Medewerker beleidsuitvoering I Informatievoorziening binnen het team Informatievoorziening:

a. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Veendam;

b. aan te wijzen als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet voor alle belastingheffingen en -invorderingen van de gemeente Veendam.

 

4) Om de persoon met de functietitel Medewerker gegevens I Informatievoorziening binnen het team Informatievoorziening:

a. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Veendam,

b. aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet voor alle belastingheffingen en -invorderingen van de gemeente Veendam.

 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

 

 

 

Veendam, 16 februari 2021

 

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

de burgemeester,

 

 

de secretaris,