Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 5700Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlening standplaatsvergunning - verkoop van friet en snacks - Burg. de Bourbonplein, Escharen

Voor : de verkoop van friet en snacks

Locatie : Burg. de Bourbonplein te Escharen

Datum : 1 januari t/m 31 december 2021

Alle zondagen van 16:30 uur – 19:00 uur

Datum verzending : 5 januari 2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch