Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 55017Beschikkingen | afhandelingKennisgeving wijziging verleende ontheffing geluid art.4.6 APV: het uitvoeren van werkzaamhedenaan aan de N207 in vier weekenden en één nacht, Burgemeester Bakhuizenlaan en Dokter Stappenseastraat te Lemuiden, 36225

Verzenddatum: 19 februari 2021

 

De werkzaamheden vinden plaats in vier weekenden en één nacht van:

Weekend 3:

Vrijdag 19 februari 19.00 uur tot en met maandag 22 februari 2021 07.00 uur;

Weekend 4:

Vrijdag 5 maart 19.00 uur tot en met maandag 8 maart 2021 07.00 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.