Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 54893Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur -Turfweg 7, 5472 LL Loosbroek

Voor het oprichten van een ambulant onderhouds- en reparatiebedrijf is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.