Stemlokalen en -bureaus gemeente Veere

Overeenkomstig de bepalingen in de Kieswet en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, maken burgemeester en wethouders van Veere het volgende bekend:

 

Stemlokalen en -bureaus gemeente Veere

 

Maandag 15 maart 2021

nr.

Plaats

Stembureau

Postcode

Adres

17

Koudekerke

Sportcentrum de Couburg

4371 AZ

Duinstraat 4A

18

Oostkapelle

Sporthal de Halve Maan

4356 BX

Schoolstraat 2

 

Dinsdag 16 maart 2021

nr.

Plaats

Stembureau

Postcode

Adres

19

Koudekerke

Sportcentrum de Couburg

4371 AZ

Duinstraat 4A

20

Oostkapelle

Sporthal de Halve Maan

4356 BX

Schoolstraat 2

 

Woensdag 17 maart 2021

nr.

Plaats

Stembureau

Postcode

Adres

1

Veere

Gymzaal Zanddijk (Veere)

4351 NH

Frans Naereboutstraat 1

2

Gapinge

Verenigingsgebouw de Spil

4352 AH

Schotsehoek 8

3

Vrouwenpolder

Gymzaal Vrouwenpolder

4354 BG

Oranje Nassaulaan 1

4

Serooskerke

Verenigingsgebouw de Zandput

4353 BA

Zandput 5

5

Aagtekerke

Verenigingsgebouw Amicitia

4363 BC

Agathastraat 1

6

Grijpskerke

Dorpshuis Nimmerdor

4364 BL

Bakkersland 29

7

Meliskerke

Verenigingsgebouw Ons Huis

4365 AH

Burgemeester Adelaarstraat 26

8

Koudekerke

Sportcentrum de Couburg

4371 AZ

Duinstraat 4A

9

Koudekerke

Wozoco de Brouwerij

4371 EB

Tulpstraat 6

10

Biggekerke

MFA Onderdak

4373 DA

Voorhof 1

11

Zoutelande

MFA de Soute Schakel

4374 BB

Westkapelseweg 24D

12

Domburg

Gemeentehuis

4357 ET

Traverse 1

13

Oostkapelle

Zionskerk

4356 AS

Duinweg 36A

14

Oostkapelle

Sporthal de Halve Maan

4356 BX

Schoolstraat 2

15

Westkapelle

Restaurant het Kasteel van Batavia

4361 AH

Zuidstraat 143

16

Westkapelle

Verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst

4361 AE

Markt 79

 

 

21

Domburg

Briefstembureau

4357 ET

Traverse 1

22

Domburg

Briefstembureau

4357 ET

Traverse 1

 

 

De stembureaus 1 t/m 20 zijn geopend van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

 

De stemmen die op 15 en 16 maart 2021 worden uitgebracht in de stembureaus 17 t/m 20 worden op woensdag 17 maart 2021 geteld. Deze stembureaus hervatten de zitting voor de stemopneming die dag op de volgende tijden:

Stembureau 17; 8.00 uur

Stembureau 18; 10.30 uur

Stembureau 19; 13.30 uur

Stembureau 20; 15.30 uur

Na het tellen van de stemmen schorsen deze stembureaus de zitting tot 21.00 uur. Vanaf 21.00 uur hervatten de stembureaus de zitting en worden de tellingen per stembureau bekendgemaakt.

Alle werkzaamheden van deze stembureaus vinden plaats in het gemeentehuis, Traverse 1, Domburg.

 

De stembureaus 21 en 22 (briefstemmen) houden zitting in het gemeentehuis, Traverse 1, Domburg op de volgende tijden:

 

Stembureau 21

Maandag 15 maart 2021, 8.30 uur; vooropenen van de tot dat moment ontvangen briefstemmen. Na het beëindigen van deze werkzaamheden wordt de zitting geschorst.

Dinsdag 16 maart 2021, 8.30 uur; hervatten van de zitting; vooropenen van de tot dat moment ontvangen briefstemmen. Na het beëindigen van deze werkzaamheden wordt de zitting geschorst.

Woensdag 17 maart 2021, 8.30 uur; hervatten van de zitting; vooropenen van de tot dat moment ontvangen briefstemmen en aansluitend de stemopneming. Na het tellen van deze stemmen schorst dit stembureau de zitting tot 21.00 uur. Vanaf 21.00 uur wordt de zitting hervat en wordt de telling van dit stembureau bekendgemaakt.

 

Stembureau 22

- Woensdag 17 maart 2021, 13.00 uur: vooropenen van de tot dat moment ontvangen briefstemmen. Na het beëindigen van deze werkzaamheden wordt de zitting geschorst. Vanaf 21.00 uur wordt de zitting hervat met het vooropenen van de briefstemmen die vanaf het moment van de schorsing zijn ontvangen en aansluitend de stemopneming.

 

De zittingen van de genoemde stembureaus zijn openbaar. Laat u zich vooraf informeren over de van kracht zijnde coronamaatregelen.

 

Als de omstandigheden in verband met het coronavirus daartoe aanleiding geven kunnen wij een andere locatie aanwijzen voor de zitting van een stembureau. Berichtgeving hierover vindt plaats via onze website www.veere.nl/verkiezingen

 

 

Afgiftepunt briefstemmen

 

Gemeentehuis, Traverse 1, Domburg is aangewezen als afgiftepunt voor het afgeven van de briefstemmen. Het afgiftepunt is geopend:

 

Woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00-17.00 uur

Woensdag 17 maart 2021 van 07.30-21.00 uur.

Zaterdag 13 maart en zondag 14 maart 2021 is het afgiftepunt niet geopend.

 

Naar boven