Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 54686Overige overheidsinformatieGemeente Westvoorne - kennisgeving activiteitenbesluit

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2020 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

(Glas)tuinbouw

  • Westerlandseweg 18, 3234 KT Tinte, Kraaij Brothers B.V. (318628)

Horeca

  • Stationsweg 31, 3233 CR Oostvoorne, Toko Sudut (337548)

Houden van dieren

  • Th. Cornelisweg 2, 3235 LG Rockanje, H. Poot (318391)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.