Gemeenteblad van Lochem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LochemGemeenteblad 2021, 54284Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Goorseweg 34 Lochem

Burgemeester en wethouders van Lochem maken bekend dat zij op 18 februari 2021 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Goorseweg 34 Lochem, het vergroten van een ligboxenstal (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, nr. 2021-194685.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoonnummer (0573)-289 222.