Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2021, 54225Overige besluiten van algemene strekkingBriefstemmen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam heeft op 16 februari 2021 besloten een tweede briefstembureau (briefstembureau 2) in te stellen dat geopend is tot aan 16 maart 2021 17.00 uur. Als tellocatie van dit tweede stembureau is Sportpark De Langeleegte aangewezen.

 

Het afgiftepunt van het tweede briefstembureau is gelijk gemaakt aan het afgiftepunt van het eerste briefstembureau, namelijk het gemeentehuis.

 

De teamleider Publiekszaken is gemandateerd voor het benoemen en aanwijzen van de (brief)stembureauleden.

 

Het gemeentehuis Veendam is aangewezen als locatie voor het voor openen van beide briefstembureaus.

 

In afwijking van het besluit van 5 januari 2021 is het gemeentehuis Veendam aangewezen als tellocatie voor het briefstembureau dat geopend is tot aan het einde van de verkiezingen (briefstembureau 1).