Gemeenteblad van Doetinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemGemeenteblad 2021, 54084Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied - 2021’ (gemeente Doetinchem)

 

Vanaf 25 februari 2021 ligt het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied - 2021’ zes weken ter inzage.

 

Dit bestemmingsplan bevat nagenoeg het gehele stedelijk gebied van de gemeente Doetinchem. Het stedelijk gebied bestaat uit de kernen Doetinchem, Langerak, Gaanderen, Wehl en Nieuw-Wehl. Het betreft een actualiserend en conserverend bestemmingsplan, zonder nieuwe planologische ontwikkelingen.

 

Bestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan op de volgende manieren inzien:

• op papier in het stadhuis (tijdelijk alleen op afspraak 0314-377 377);

• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl;

• in PDF-vorm op bestemmingsplan.doetinchem.nl.

 

Voor het inzien van de papieren versie van het bestemmingsplan in het stadhuis moet u telefonisch een afspraak maken via (0314) 377 377. Dit is een tijdelijke maatregel die vooralsnog nodig is in verband met het coronavirus.

 

Zienswijze

Iedereen kan binnen de gestelde termijn (t/m 7 april 2021) zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Dit kan niet elektronisch (dus niet per e-mail).

U kunt uw zienswijze mondeling toelichten, als u daar in uw brief uitdrukkelijk om vraagt.

Deze gelegenheid is er op maandag 12 april vanaf 13.00 uur. U kunt dan geen nieuwe argumenten inbrengen. De zitting is strikt persoonlijk en niet toegankelijk voor anderen. Als u om een mondelinge toelichting hebt gevraagd, ontvangt u een uitnodiging met het exacte tijdstip.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer (0314) 377 377.