Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2021, 53918Overige overheidsinformatieMelding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Transportweg 48A

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande melding is ontvangen van:

- Standard Fasel B.V., voor het veranderen van de inrichting op het perceel Transportweg 48A,

964 5 KX Veendam .

De melding ligt van donderdag 25 februari 2021 tot donderdag 8 april 2021 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak (tel. 0598 – 652 222).