Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2021, 53163Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Verordening Reclamebelasting 2020

De raad van de gemeente Veendam heeft in de vergadering van 9 november 2020 besloten om de Verordening Reclamebelasting 2020 in te trekken.