Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 53121Plannen | ruimtelijkGemeente Zeewolde, Uitwerkingsplan Zeewolde (Polderwijk Noord) - Havenkwartier fase 1 (ongewijzigd) vastgesteld

Op 16 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan Zeewolde (Polderwijk Noord) - Havenkwartier fase 1 (ongewijzigd) vastgesteld.

Dit uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 65 tot 67 grondgebonden en 29 tot 39 appartementenwoningen mogelijk in het wijkdeel Havenkwartier (fase 1).

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 24 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde. U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID nummer: NL.IMRO.0050.UPPNHAVENF1-VS01.

Een belanghebbende:

  • -

    die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • -

    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • -

    die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan;

kan vanaf donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 8 april 2021, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.