Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 5220Plannen | overigkennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Harskamperweg-Oosterbrinkweg, partiële herziening Buitengebied 2012

De percelen Harskamperweg 32 en Oosterbrinkweg 12 in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om de uitbreiding van een niet-agrarisch bedrijf op het perceel Harskamperweg 32 en functieverandering van het agrarische perceel Oosterbrinkweg 12 met de toevoeging van een woning mogelijk te maken. Daarnaast wordt een agrarisch perceel langs de N310 bij Stroe (kadastraal bekend als gemeente Garderen, sectie C, nummer 557) omgezet naar en bestemd als natuur.

Sleedoornweg II, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Sleedoornweg ong. in Garderen. Het is de bedoeling om aanleg van een sleufsilomogelijk te maken.

Speulderbosweg III

Het perceel Speulderbosweg 33 in Garderen. Het is de bedoeling om het realiseren van een woning mogelijk te maken.

Barneveld, 7 januari 2021.