Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 52183Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Middelweg 8 in Moordrecht

Op 16 februari 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2020337764 voor het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw op de locatie Middelweg 8 in Moordrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.