Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 5078Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woning - Beerschemaasweg ongenummerd (kavel 1), Escharen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het realiseren van een woning (zaaknr.: Z/20/270557 )

Locatie: Beerschemaasweg ongenummerd (kavel 1) Escharen

kad. bekend gemeente Grave, (postcodegebied 5364)

sectie C, nr. 01939

Datum ontvangen: 30 december 2020

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277