Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 5006Beschikkingen | afhandelingVerleende standplaatsvergunning voor de verkoop van vlees en vleeswaren - Noordplein te Roelofarendsveen - GV 35007

Verzenddatum: 5 januari 2021

Datum: van 21 januari t/m 22 februari 2021 van 8.00 t/m 18.00 uur.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.