Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 49518Overige besluiten van algemene strekkingAanvraag voor het exploiteren van een restaurant met terras op Stationsplein 5 te Barneveld

Inzien en reageren

De aanvraag ligt van 18 februari tot en met 4 maart 2021 ter inzage bij Servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving.

Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om de aanvraag toe te lichten. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken. Voor meer informatie kunt u mailen naar l.lokhorst@barneveld.nl

 

Belanghebbenden kunnen binnen twee weken na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad een zienswijze indienen bij de burgemeester van de gemeente Barneveld. Dit kan mondeling via telefoonnummer 14 0342, schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/zienswijze-indienen/. Hiervoor is een DigiD of eHerkenning vereist