Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 49394Overige besluiten van algemene strekkingAanvraag standplaatsvergunning

 

Aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van vis elke woensdag van 10.00 tot 18.00 uur voor het pand Buru 40 in Barneveld.

 

Inzien en reageren

De aanvraag ligt ter inzage bij Servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving.

Belanghebbenden kunnen binnen twee weken na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld. Dit kan mondeling via telefoonnummer 14 0342, schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/zienswijze-indienen/. Hiervoor is een DigiD of eHerkenning vereist.