Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een SV tracé aan Ruigendijk 14 b te Tinte

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen voor:

de activiteit uitvoeren werkzaamheden:

  • d.d. 11 augustus 2021, nr. 37511-2021, voor het aanleggen van een SV tracé aan de Ruigendijk 14 b, 3234 LC Tinte;

Bovengenoemde aanvraag kunt u vanaf DATUM gedurende twee weken op afspraak inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

Naar boven