Verkiezing Gemeenteraad 2022 Openbare kennisgeving kandidaatstelling

 

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meierijstad maakt het volgende bekend:

 • 1.

  Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meierijstad plaatshebben.

 

 • 2.

  Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Stadhuisplein 1 in Veghel bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten worden ingeleverd. Inleveren van de kandidatenlijst kan niet digitaal of per post.

 •  

 • Wij vragen u voor het inleveren een afspraak te maken via verkiezingen@meierijstad.nl of door te bellen naar 14 0413.

 

 • 3.

  De benodigde formulieren voor:

  • a.

   De lijsten van kandidaten (model H 1);

 •  

  • b.

   de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

 •  

  • c.

   de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);

 •  

  • d.

   machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en

 •  

  • e.

   de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatsstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

 

 • 4.

  voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL09 BNGH 0285 1701 04 ten name van de Gemeente Meierijstad o.v.v. ‘waarborgsom kandidaatstelling’ en de naam van de politieke groepering, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is / zijn toegekend.

 

Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen en meer informatie over de procedures en voorwaarden? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar verkiezingen@meierijstad.nl  of bel naar 14 0413. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak en informeren u periodiek over het proces rond deze verkiezingen.

Kijk voor meer informatie op: www.meierijstad.nl/verkiezingen

 

 

Plaats: Veghel

Datum: Woensdag 22 december 2021

De voorzitter voornoemd,

Ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven