Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 4751Overige overheidsinformatieBUS, melding ontvangen, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) heeft ontvangen. Deze melding heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering die met een standaardaanpak op grond van het BUS kan worden gerealiseerd.

De melding betreft een eenvoudige bodemsanering categorie tijdelijke uitplaatsing die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd.

Ontvangstdatum melding: 4 januari 2021

Zaaknummer: 1003927

De saneerder mag 5 weken na ontvangst van deze melding aanvangen met de sanering, tenzij de melding niet voldoet aan het Besluit Uniforme Saneringen. Indien belanghebbenden van mening zijn dat de sanering niet aan het BUS voldoet kunnen zij dat mondeling of schriftelijk aan ons melden.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.