Aanvraag vergunning voor het vervangen van dakpannen aan Burg. Letteweg 30 te Oostvoorne

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen voor:

Met de activiteit bouwen en monumenten:

d.d. 8 december 2021, nr. 36578-2021, voor het vervangen van dakpannen aan de Burg. Letteweg 30, 3233 AG in Oostvoorne;

Bovengenoemde aanvraag kunt u vanaf 27 december 2021 gedurende twee weken op afspraak inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

Naar boven